Privacyverklaring CMA

Privacyverklaring en Cookiebeleid Christelijk Mannenkoor Assen
Onze website is https://cma-assen.nl

Inleiding
Het Christelijk Mannenkoor Assen (CMA) verzamelt persoonsgegevens en gebruikt en bewaart die alleen ten behoeve van de door het CMA in de statuten beschreven doelstellingen. We vinden het zeer belangrijk dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met die gegevens wordt omgegaan. Zo houden we ons uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we vastleggen en hoe we daarmee omgaan. Verder wordt uitgelegd welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens en welke beveiliging en geheimhouding we in acht nemen bij het gebruik van de door u aan ons toevertrouwde gegevens.
Tot slot wordt het Cookiebeleid toegelicht.

Welke persoonsgegevens leggen we vast
Van ieder lid van het CMA worden de volgende gegevens in een database opgeslagen:
Voorletter(s), Roepnaam, Achternaam, Woonadres of correspondentieadres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer thuis en/of mobiel, Geboortedatum, Foto, Datum begin en Datum einde lidmaatschap, Koorstem, Iban – en bankrekeningnummer, Wijze van betalen, Machtiging incasso, Verstrekte kooreigendommen, Abonnee A Capella, E-mail adres, Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).
Van iedere bezoeker van onze website worden alleen de door hem/haar in het contactformulier ingevulde gegevens geregistreerd en gebruikt ten behoeve van de door hem/haar verlangde actie/informatie. Voor meer informatie hierover zie hierna onder Contactformulier.

Wie is verantwoordelijk voor de vastlegging en het beheer 
Het Bestuurslid met de functie Ledenadministratie en CD-beheer is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van de persoonsgegevens. Deze gegevens zijn door het lid schriftelijk via een formulier of E-mail aan hem toevertrouwd. Bankgegevens en incassomachtigingen worden doorgegeven aan de penningmeester van het CMA. De vastgelegde persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk, gedeeld worden met de leden van het Bestuur van het CMA, de leden van de Kascommissie van het CMA, functionarissen websitebeheer, ICT securitybedrijven, accountants/adviesbureaus voor controle- en advieswerkzaamheden en deurwaarders of andere incasso-/debiteurenpartijen.

Waarom worden er persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt
Het CMA verwerkt de ontvangen gegevens voor de volgende doeleinden:
Ledenlijsten per koorstem, Aanwezigheidregistratie repetities en optredens,  Buslijst bij een optreden, Jubileumlijst ten behoeve van 25/40/50-jarig lidmaatschap, Innen van contributies en overige kosten, Toezenden van muziekstukken, Toezenden van optredeninformatie, Toezenden van gebruikersnaam en wachtwoord, Toezenden van documenten ten behoeve van de jaarvergadering, Toezenden van lief- en leedinformatie, Fotoboek leden, Beheer van de website door de webmaster.
De vermelde lijsten worden ten behoeve van het reguliere beheer van het CMA gemaakt. Lief- en leedinformatie wordt door de voorzitter via E-mail verzorgd.
Het toezenden van documenten gebeurd via E-mail door de voorzitter van het CMA en zijn tevens via de door een gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde ledenpagina beschikbaar. Evenzo is dat het geval met de foto’s van de leden via een fotoboek.

Welke rechten en plichten heeft u als lid
U heeft inzagerecht in de door u aan het CMA verstrekte persoonsgegevens. Via het contactformulier kunt u hiertoe een verzoek indienen. Via de voorzitter van het CMA zullen vervolgens de bij ons bekende gegevens u schriftelijk worden toegezonden. Eveneens kunt u via het contactformulier een wijziging in de door ons vastgelegde gegevens doorgeven.
Wij verwijderen uw persoonsgegevens als deze niet langer voor de doeleinden, waarvoor ze zijn verkregen, nodig zijn. Evenzo zullen ze worden verwijderd als dat op grond van wijziging in wet- en regelgeving noodzakelijk is.

Contactformulier
De door de gebruiker van de website ingevulde gegevens, Naam, E-mail adres, Onderwerp en Omschrijving vraag/actie, worden na controle op mogelijke <spam><virus> via een interne e-mail link toegezonden naar de voorzitter van het CMA. Hij zal zorg dragen voor de afhandeling van het verzoek en/of de verlangde actie. De ingevulde gegevens blijven max. 1 jaar in de database van de website bewaard.

Cookiebeleid van het CMA
Onze website maakt gebruik van cookies. Kleine tekstbestanden worden op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Zo onthouden ze ondermeer uw persoonlijke instellingen en voorkeuren. De informatie uit cookies delen we niet met derden. Als u de cookies uitzet, zal onze website minder goed voor u functioneren.
Wanneer u zich aanmeldt, zullen we verschillende cookies instellen om uw aanmeldgegevens en uw schermweergaveopties op te slaan. Inlogcookies bewaren we twee dagen en cookies voor schermopties een jaar.
Als u “Onthoud mij” in het aanmeldscherm selecteert, blijft uw login twee weken bestaan.
Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.
Als u een account hebt en u inlogt op deze website, zullen we een tijdelijke cookie instellen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze tijdelijke cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Media
De naar de website geuploade afbeeldingen bevatten geen locatiegegevens (EXIF GPS). 

Ingesloten inhoud van andere websites
De informatie van andere websites, die u via onze website benadert, gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer u die andere site rechtstreeks zou bezoeken.
Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingebedde inhoud bewaken, inclusief het traceren van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Hosting
Deze website wordt gehost met WPEngine en zal geen gegevens op buiten de EU beschikbare host-servers plaatsen.
Als onderdeel van hosting, kan bepaalde informatie, zoals het IP-adres, worden gelogd bij het bezoeken van deze website. Dit kan worden gebruikt om fouten of aanvallen op de website of het hostingplatform te detecteren.
U kunt meer informatie vinden over het privacybeleid van WPEngine via: https://wpengine.com/legal/privacy/

Versie: dd. 12-02-2019 hkhav

Meest recente berichten