Dirigenten

Historie / Optreden & muziek / Andere activiteiten / Reizen
Dirigenten

Onze huidige vakbekwame muziekdocent Bert Duijst uit Hasselt nam in augustus 1999 de plaats in van Johan L. Rodenhuis.

Bert heeft door zijn enthousiaste en deskundige leiding het koor op haar huidige hoge niveau gebracht. Mede door zijn komst is het repertoire van het CMA met vele prachtige zangstukken, veelal door Bert bewerkt, uitgebreid.

Bert Duijst, is geboren in Spakenburg, hij studeerde orgel aan het Utrechts Conservatorium bij Kees van Houten en Jan Welmers. Aan het Gronings Conservatorium studeerde hij schoolmuziek en volgde de cursussen koordirectie bij de Kurt Thomas Stichting in Den Haag. Vele jaren was hij muziekconsulent bij de Stichting Kunstzinnige Vorming Friesland en orgeldocent aan muziekschool ‘De Waldsang’ in Buitenpost. Hij was ook Cantor van de Theologische Universiteit in Kampen en dirigent van het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor. Van het Christelijk Mannenkoor DEV te Hattem is hij ere-dirigent. Ook is hij jaren actief geweest in het deputaatschap Kerkmuziek van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Bert was tot 2017 docent muziek aan het Greijdanus College in Zwolle waar hij ere-dirigent is van het School- en Kamerkoor.
Hij maakte met verschillende koren concertreizen naar o.m. Canada, Amerika, Hongarije,Tsjechië, Duitsland, Engeland en Frankrijk. In zijn woonplaats Hasselt is Bert organist van de Ontmoetingskerk en in Zwolle vervangend organist van de Grote- of St. Michaëlskerk. In 2003 werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


Van 1990 tot juni 1999, na het overlijden van Alle Roodbergen, heeft dirigent Johan L. Rodenhuis uit Meppel de leiding over het koor gehad.

Ruth Pos was tijdens deze periode onze vaste begeleidster, maar ook daarvoor heeft ze het koor van 1975 tot 2000 met haar orgelspel en op de piano begeleid.

 


Na het vertrek van de heer Lensink werd het dirigeerstokje van het CMA, dat toen bestond uit 40 leden, overgenomen door de zeer enthousiaste dirigent Alle Roodbergen, die het CMA 21 jaar lang leidde.
Onder zijn leiding werd een groot aantal geestelijke liederen ingestudeerd en ten gehore gebracht.
Alle was een inspirerend dirigent, die het CMA wist te stimuleren tot grote prestaties.
Alle overleed plotseling in oktober 1989.


De eerste dirigent van het CMA was de cantororganist L.B.J. Lensink, die vanwege verhuizing uit Assen het koor in 1968 verliet.
 

 

 

Meest recente berichten