Home


We zijn enorm geschokt door het plotseling overlijden van onze voorzitter, de heer Dick Hofman, op dinsdag 21 december 2021.

Op dinsdag 28 december 2021 is er in besloten kring afscheid genomen van Dick.

Het bestuur, de dirigent en alle leden van het CMA wensen zijn vrouw, (klein)kinderen, andere familieleden en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Ondanks dit verlies en de aanhoudende problemen met de corona pandemie wenst het bestuur van het CMA u en de uwen een goede jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2022!


Het CMA bestaat reeds 55 jaar en is in die periode uitgegroeid tot een regionaal- en interkerkelijk koor. Het is een vriendengroep waar iedereen zich thuis kan voelen en waar je direct het gevoel krijgt, dat je meezingt.
Om een zo hoog mogelijke prestatie bij onze concerten en optredens neer te kunnen zetten, repeteren we iedere dinsdagavond onder leiding van onze vaste dirigent Bert Duijst. Ons ledenaantal is momenteel 117 mannen (juli 2021).

We doen echter meer. Door de inzet van een Evenementencommissie wordt er jaarlijks een ontspanningsavond of een dagreis per bus georganiseerd voor leden en partners. Eens in de vijf jaar wordt er een concertreis georganiseerd (lang weekend).