Home

Het CMA is een groot en enthousiast christelijk mannenkoor. Wij zingen tot eer en glorie van onze God en Vader.

Op zondagavond 25 februari a.s. werkt het CMA mee aan de zondagavondzang in de Oosterkerk te Kollum. Aanvang 19:30u.

Zie voor details de agenda! We zien u graag!

 

Zondagavond 21 januari j.l. hebben we meegewerkt aan de  Welkomdienst van de Jozefkerk in Assen.

Het was een prachtige, goed bezochte dienst met mooie liederen. 

Klik op de foto hiernaast voor een weergave van de liederen in de Youtube omgeving.

 

Het CMA bestaat 58 jaar en is in die periode uitgegroeid tot een regionaal- en interkerkelijk koor. Het is een vriendengroep waar iedereen zich thuis kan voelen en waar je direct het gevoel krijgt, dat je meezingt.
Om een zo hoog mogelijke prestatie bij onze concerten en optredens neer te kunnen zetten, repeteren we iedere dinsdagavond onder leiding van onze vaste dirigent Bert Duijst. Ons ledenaantal is momenteel 119 mannen (februari 2024).

We doen echter meer. Door de inzet van een Evenementencommissie wordt er jaarlijks een ontspanningsavond of een dagreis per bus georganiseerd voor leden en partners. Eens in de vijf jaar wordt er een concertreis georganiseerd (lang weekend).