Home

Het CMA is een groot en enthousiast christelijk mannenkoor. Wij zingen tot eer en glorie van onze God en Vader.

Op zondag 9 juni  hebben we ons laatste optreden van het seizoen gehad. We hebben meegewerkt aan een kerkdienst in het pastorale centrum De Duif te Assen. We gaan nu genieten van een welverdiende vakantie en starten het repetitieseizoen weer op dinsdag 27 augustus a.s.

Van harte welkom om het nieuwe seizoen met ons te starten!

 

Op Pinksterzondag 19 mei heeft het CMA meegewerkt aan de welkomdienst in de Goede Herder kerk te Borger. Aanvang 19:00 uur. 

Het was een prachtige dienst. Klik op de foto hiernaast voor een weergave van de liederen.

 

Zondag 14 april heeft het CMA meegewerkt aan een “Zingend naar de zomer” dienst in de Maranathakerk te Bedum. We hebben een prachtig repertoire gezongen o.a. “Een toekomst vol van hoop” en “Lichtstad met uw paarlen poorten“. Het was een goed bezochte dienst en de bezoekers waren enthousiast, wat te horen was aan het regelmatige applaus.

Klik op de foto hieronder voor een weergave van de dienst.

Op 1e paasdag, zondag 31 maart 2024, heeft het CMA meegewerkt aan de paaszangdienst in de Jozefkerk te Assen.

Het was een prachtige dienst in een volle kerk met mooie liederen waaronder het “Halleluja” van G.F. Händel en “Een toekomst vol van hoop”.

Klik op de foto hiernaast voor een weergave van de liederen.

Het CMA bestaat 58 jaar en is in die periode uitgegroeid tot een regionaal- en interkerkelijk koor. Het is een vriendengroep waar iedereen zich thuis kan voelen en waar je direct het gevoel krijgt, dat je meezingt.
Om een zo hoog mogelijke prestatie bij onze concerten en optredens neer te kunnen zetten, repeteren we iedere dinsdagavond onder leiding van onze vaste dirigent Bert Duijst. Ons ledenaantal is momenteel 117 mannen (april 2024).

We doen echter meer. Door de inzet van een Evenementencommissie wordt er jaarlijks een ontspanningsavond of een dagreis per bus georganiseerd voor leden en partners. Eens in de vijf jaar wordt er een concertreis georganiseerd (lang weekend).