Home

Het CMA bestaat reeds 55 jaar en is in die periode uitgegroeid tot een regionaal- en interkerkelijk koor. Het is een vriendengroep waar iedereen zich thuis kan voelen en waar je direct het gevoel krijgt, dat je meezingt.
Om een zo hoog mogelijke prestatie bij onze concerten en optredens neer te kunnen zetten, repeteren we iedere dinsdagavond onder leiding van onze vaste dirigent Bert Duijst. Ons ledenaantal is momenteel 117 mannen (juli 2021).

We doen echter meer. Door de inzet van een Evenementencommissie wordt er jaarlijks een ontspanningsavond of een dagreis per bus georganiseerd voor leden en partners. Eens in de vijf jaar wordt er een concertreis georganiseerd (lang weekend).

Mocht je eens willen komen luisteren of meezingen kom dan – met een vaccinatiebewijs of een ‘negatief test resultaat’ van maximaal 24 uur oud – langs bij een van onze repetities. Als het je bevalt mag je enkele dinsdagen meezingen, voordat je besluit om lid te worden. Je bent van harte welkom! Klik hier voor meer informatie.